Wyniki Konkursu

Jury w składzie:

dr Włodzimierz Spodymek (Polska)
dr Szymon Stec (Polska)
Sean Lu (Chiny-USA)

po wnikliwych obradach zadecydowało o przyznaniu następujących nagród:

GRAND PRIX
Igor Chyrc (gr. I-III)
Kornel Romanowski (gr. IV-VI)
Zdobywcy Grand Prix otrzymają zestaw nut ufundowanych przez Chopin University Press.

WYNIKI W GRUPACH:
GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

GRUPA V

GRUPA VI

NAGRODĘ SPECJALNĄ POLMIC.PL - Polskie Centrum Informacji Muzycznej

za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora XX/XXI wieku otrzymują:

TOMASZ DRĄŻEK (grupa III)

KRZYSZTOF SZCZYGIELSKI (grupa III)

EMILIA FILAR (grupa IV)

Dyplomy Uznania otrzymają wszyscy nauczyciele i akompaniatorzy Laureatów.
Dyplomy Uczestnictwa otrzymają Uczestnicy, którzy nie zostali Laureatami Konkursu.

Dyplomy Laureatów, Uznania, Uczestnictwa zostaną przesłane drogą mailową w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników na adres mailowy podany w formularzu.
Nagrody finansowe będą przesyłane na konta, z których dokonano darowizny na cele statutowe. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, abyśmy kwotę przelali na inne konto - prosimy o kontakt mailowy do 22.06.23 .
Nagrody rzeczowe będą przesyłane na adres domowy Uczestników (polski) w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników. W celu podania adresu do wysyłki prosimy o kontakt mailowy. W przypadku niepodania adresu do 22.06.23, nagrody zostaną przesłane na adres szkoły.


Idea Konkursu

I Ogólnopolski Konkurs Saksofonowy dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia CON SPIRITO odbędzie się we Włocławku dn. 09-14.06.2023. Tegoroczna edycja zaplanowana jest w formule online (przesyłanie nagrań)

Konkurs ma na celu:

Grupy wiekowe

W Konkursie można się zgłosić w jednej spośród sześciu grup wiekowych:


GRUPA I

uczniowie klas 1-2 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 1 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia


GRUPA II

uczniowie klas 3-4 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 2 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia 


GRUPA III

uczniowie klas 5-6 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 3-4 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia


GRUPA IV

uczniowie klas 1-2 szkół muzycznych II stopnia oraz klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia 


GRUPA V

uczniowie klas 3-4 szkół muzycznych II stopnia 


GRUPA VI

uczniowie klas 5-6 szkół muzycznych II stopnia 


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com

Wymagania programowe

Należy wykonać 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (jeden z nich powinien prezentować walory techniczne). 

UWAGA! Wymóg 2 utworów spełni również wykonanie dwóch zróżnicowanych części dzieła cyklicznego lub jednej części dzieła cyklicznego oraz utworu dowolnego, etiudy, miniatury itp. lub innego dowolnego zestawienia.

UWAGA! 

Zalecamy wykonanie z pamięci, ale dopuszczalne jest wykonanie również z nut.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

grupa I - do 5 minut

grupa II - do 10 minut

grupa III - do 11 minut

grupa IV - do 13 minut

grupa V - do 15 minut

grupa VI - do 17 minut

W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com

Jak przygotować nagranie?

Tegoroczna edycja odbywa się w formule online, dlatego przesłanie nagrania jest niezbędne. Przygotuj nagranie wg poniższych wytycznych: 

a) nagranie audio-wideo powinno możliwie wysokiej jakości (co najmniej dobrej) i powinno być zrealizowane nieruchomą kamerą;

b) nagranie winno przedstawiać sylwetki wszystkich uczestników w sposób umożliwiający ich identyfikację;

c) nie są akceptowalne: montaż nagrania (w trakcie trwania utworu lub części utworu cyklicznego) oraz modyfikacja ścieżki dźwiękowej (np. dodawanie efektów dźwiękowych); w przypadku stwierdzenia montażu lub modyfikacji Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany; 

d) dopuszczalne jest oddzielne nagranie poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego i złączenie ich w jedno nagranie;

e) dopuszczalne jest – w przypadku oddzielnego nagrania poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego – przesłanie kilku linków do nagrań, jednak przy każdorazowym zachowaniu wszelkich innych wytycznych; 

f) nagranie należy umieścić w serwisie YouTube; film winien mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz winien mieć wyłączoną możliwość komentowania i oceniania; 

g) w tytule filmu na YouTube należy wpisać: Konkurs CON SPIRITO oraz: imię i nazwisko, grupę wiekową;

h) w opisie filmu zaleca się wpisanie imienia i nazwiska wszystkich wykonawców, nauczyciela prowadzącego, akompaniatora oraz dodatkowo – wykonywany repertuar.

Linki do nagrania należy załączyć w treści e-maila wraz ze zgłoszeniem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com

Jak się zgłosić do udziału w Konkursie?
Termin zgłoszenia: 07.06.2023 r.

1.Zgłoszenie uczestnictwa następuje w wyniku przesłania drogą mailową:


2. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2023 r. drogą mailową na adres: conspiritokonkurs@gmail.com


3. Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie musi dokonać wpłaty (wykorzystywanej na cele statutowe Fundacji) w wysokości:

120 zł 


4. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury „Aulos” zgodnie z poniższymi danymi:


nazwa banku: BNP Paribas

nr konta: 91 1750 0012 0000 0000 3304 2485   

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko Uczestnika 


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conspiritokonkurs@gmail.com

Nagrody


Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy można pobrać poniżej. Należy go czytelnie wypełnić oraz pamiętać o podpisaniu zgód i oświadczeń.

POBIERZ

Jury Konkursu

Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Saksofonowego dla uczniów szkół muzycznych I i II st. CON SPIRITO:

dr Włodzimierz Spodymek (Polska)
Sean Lu (Chiny-USA)
dr Szymon Stec (Polska)

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski.

Partnerzy Konkursu

Partnerem Konkursu jest Polskie Centrum Informacji Muzycznej. Co więcej - POLMIC ufunduje Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora XX-XXI wieku!

Wspierają nas

Jest nam bardzo miło poinformować, że wspiera nas Chopin University Press - Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wydawnictwo ufunduje nagrody rzeczowe w postaci publikacji.

Kontakt

Sekretarz Konkursu:

dr Marcin Smoczyński
conspiritokonkurs@gmail.com
tel. +48 794 451 208

 

Dyrektor Konkursu:

dr Szymon Stec
fundacja.aulos@gmail.com
tel. +48 794 451 208