F E S T I W A L 
A P P A S S I O N A T O !

Festiwal Appassionato! to wydarzenie bez precedensu na mapie Włocławka. Na przełomie października i listopada Mieszkańcy zarówno Miasta, jak i Regionu Kujawsko-Pomorskiego mogą rozwijać swoje kulturalne aspiracje, uczestnicząc w wydarzeniach promujących muzykę klasyczną. W ramach Festiwalu zakładamy organizację koncertów Sinfonii Cuiavii, koncertów kameralnych, cyklu warsztatów muzycznych dedykowanych osobom powyżej 55. roku życia oraz konkursów wiedzy muzycznej dla dzieci i młodzieży. 

Co istotne - wspieramy również rozwój młodych artystów wywodzących się z Regionu, dlatego do udziału w Festiwalu zapraszamy kompozytorów Regionu, którzy otrzymują możliwość prezentowania swojej twórczości.

W ROKU 2022 FESTIWAL BYŁ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK