WARSZTATY MUZYCZNE

DLA OSÓB POWYŻEJ 55. ROKU ŻYCIA

Na pasję do muzyki nigdy nie jest za późno! Nasze Warsztaty Muzyczne przeznaczone są dla osób powyżej 55. roku życia. To czas spędzony w nadzwyczajnej atmosferze pośród działań muzycznych. Uczestnicy pogłębiąją swoją wiedzę muzyczną, rozwijają wrażliwość oraz relaksują się przy muzyce. 

Treść Warsztatów jest każdorazowo dopasowywana do Odbiorców. Celem ich organizacji jest: 

- rozwijanie świadomości w zakresie odbioru sztuki muzycznej,
- rozwijanie ekspresji twórczej, kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki muzycznej i rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
- rozwijanie świadomego odbioru muzyki poważnej,
- rozwijanie zainteresowań kulturalnych osób pow. 55. r. ż.
- integracja.

W ROKU 2022 WARSZTATY BYŁY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK