C E L E    F U N D A C J I

Misją Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna. W szczególności dążymy do: 


Cele realizujemy w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez: