I OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTALNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA
VIRTUOSO!

Toruń, 17-30.04.2023
edycja online

Wyniki Konkursu

Jury w składzie:

dr Szymon Stec - Dyrektor Konkursu

dr Mirosław Pachowicz - przewodniczący Jury

dr Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska

dr Michał Marcol

dr Ying Han (Chiny)

Triin Ruubel-Lilleberg (Estonia) - honorowy członek Jury

prof. Leonid Grin (USA) - honorowy członek Jury

po długich i wnikliwych obradach zadecydowało o przyznaniu następujących nagród (kolejność alfabetyczna):

GRAND PRIX - Tytuł WIRTUOZA
Mikołaj Brzostowicz
Eryk Koszela

KATEGORIA A

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI


KATEGORIA B

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI


KATEGORIA C

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI


KATEGORIA D

Grupa I
Grupa II
Grupa IIINAGRODĘ SPECJALNĄ POLMIC.PL - Polskie Centrum Informacji Muzycznej

za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora XX/XXI wieku otrzymują:

AMELIA BRYL (grupa VI, kat. A)

MAŁGORZATA BŁAZIK oraz OLAF GROT-GŁÓWCZYŃSKI (grupa II, kat. D)

MACIEJ BRZEZIAŃSKI oraz MIKOŁAJ HARASIM (grupa I, kat. D)

MARIA NOWICKA oraz ANTONINA MUSIOŁ (grupa II, kat. D)Dyplomy Uznania otrzymają wszyscy nauczyciele i akompaniatorzy Laureatów.
Dyplomy Uczestnictwa otrzymają Uczestnicy, którzy nie zostali Laureatami Konkursu.

Dyplomy Laureatów, Uznania, Uczestnictwa zostaną przesłane drogą mailową w ciągu 4 tygodni na adres mailowy podany w formularzu.
Nagrody finansowe będą przesyłane na konta, z których dokonano darowizny na cele statutowe. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, abyśmy kwotę przelali na inne konto - prosimy o kontakt mailowy.
Nagrody rzeczowe będą przesłane na adres szkoły w ciągu 4 tygodni od ogłoszenia wyników.

Aktualności

03.04.2023 - Z uwagi na szereg próśb dotyczących wydłużenia terminu zgłoszeń, uzasadnionych nagromadzeniem rekolekcji w szkołach i przerwy świątecznej, podjęliśmy decyzję przesunięcia ostatecznego termin przesyłania zgłoszeń - 15.04.2023 o godz. 23:59

21.03.2023 - Odpowiadając na Państwa pytania i jednocześnie wychodząc naprzeciw kierowanym prośbom - wykonanie części dzieła cyklicznego spełnia wymogi regulaminowe  (np. dwie zróżnicowane części dzieła cyklicznego lub jedna część dzieła cyklicznego + utwór dowolny / etiuda / miniatura itp. lub inne zestawienia).

20.03.2023 - Odpowiadając na Państwa pytania - informujemy, że w kategorii A, B, C, dla lepszej prezentacji utworów, zalecamy wykonanie programu z pamięci, ale możliwe jest również wykonanie z nut. W kategorii D program może być jak najbardziej wykonany z nut.

14.03.2023 - Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom - w kategorii D (zespoły kameralne) w ramach grupy I dopuszczamy udział uczniów klas 3 cyklu 6-letniego/8-letniego szkoły muzycznej I stopnia.

13.03.2023 - Informujemy, iż w kategorii D nie ma ograniczenia w zakresie instrumentarium - członkami zespołów kameralnych mogą być uczniowie grający na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych, perkusyjnych, strunowych. 

13.03.2023 - Informujemy, iż w kategorii D - w przypadku dwuosobowego zespołu kameralnego - o przynależności do grupy decyduje klasa starszego z uczniów.

Idea Konkursu

I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia „VIRTUOSO!” odbędzie się w Toruniu w dn. 17.04–30.04.2023 r. Tegoroczna edycja zaplanowana jest w formule online (przesyłanie nagrań)

Konkurs ma na celu:

Kategorie i grupy

W Konkursie można zgłosić się w czterech kategoriach:

KATEGORIA A
instrumenty smyczkowe (Uczestnicy wybierają specjalność: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas)

KATEGORIA B
instrumenty dęte drewniane (Uczestnicy wybierają specjalność: flet, obój, klarnet, fagot)

KATEGORIA C
fortepian

KATEGORIA D
zespoły kameralne (do 7 osób, bez ograniczeń w zakresie instrumentarium)


W kategoriach  A, B, C przewiduje się sześć grup wiekowych:


GRUPA I

uczniowie klas 1-2 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 1 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia


GRUPA II

uczniowie klas 3-4 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 2 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia 


GRUPA III

uczniowie klas 5-6 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 3-4 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia


GRUPA IV

uczniowie klas 1-2 szkół muzycznych II stopnia oraz klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia 


GRUPA V

uczniowie klas 3-4 szkół muzycznych II stopnia 


GRUPA VI

uczniowie klas 5-6 szkół muzycznych II stopnia 


W kategorii D przewiduje się trzy grupy wiekowe:

GRUPA I 

uczniowie klas 3-6 cyklu 6- i 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz klas 2-4 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia 


GRUPA II 

uczniowie klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia oraz uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia


GRUPA III 

uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Wymagania programowe

Należy wykonać 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (jeden z nich powinien prezentować walory techniczne). 

UWAGA! Wymóg 2 utworów spełni również wykonanie dwóch zróżnicowanych części dzieła cyklicznego lub jednej części dzieła cyklicznego oraz utworu dowolnego, etiudy, miniatury itp. lub innego dowolnego zestawienia.

UWAGA! 

W kategoriach A, B, C zalecamy wykonanie z pamięci, ale dopuszczalne jest wykonanie również z nut. W kategorii D zalecamy wykonanie z nut, jednak nie wyklucza to możliwości wykonania programu z pamięci.

CZAS TRWANIA

KATEGORIE A, B, C (instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte drewniane, fortepian)

grupa I - do 5 minut

grupa II - do 10 minut

grupa III - do 11 minut

grupa IV - do 13 minut

grupa V - do 15 minut

grupa VI - do 17 minut

KATEGORIA D (zespoły kameralne)

grupa I - do 8 minut

grupa II - do 13 minut

grupa III - do 16 minut


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Jak przygotować nagranie?

Tegoroczna edycja odbywa się w formule online, dlatego przesłanie nagrania jest niezbędne. Przygotuj nagranie wg poniższych wytycznych: 

a) nagranie audio-wideo powinno możliwie wysokiej jakości (co najmniej dobrej) i powinno być zrealizowane nieruchomą kamerą;

b) nagranie winno przedstawiać sylwetki wszystkich uczestników w sposób umożliwiający ich identyfikację;

c) nie są akceptowalne: montaż nagrania (w trakcie trwania utworu lub części utworu cyklicznego) oraz modyfikacja ścieżki dźwiękowej (np. dodawanie efektów dźwiękowych); w przypadku stwierdzenia montażu lub modyfikacji Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany; 

d) dopuszczalne jest oddzielne nagranie poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego i złączenie ich w jedno nagranie;

e) dopuszczalne jest – w przypadku oddzielnego nagrania poszczególnych utworów lub części utworu cyklicznego – przesłanie kilku linków do nagrań, jednak przy każdorazowym zachowaniu wszelkich innych wytycznych; 

f) nagranie należy umieścić w serwisie YouTube; film winien mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz winien mieć wyłączoną możliwość komentowania i oceniania; 

g) w tytule filmu na YouTube należy wpisać: Konkurs VIRTUOSO! oraz: imię i nazwisko, kategorię i grupę uczestnika;

h) w opisie filmu zaleca się wpisanie imienia i nazwiska wszystkich wykonawców, nauczyciela prowadzącego, akompaniatora oraz dodatkowo – wykonywany repertuar.

Linki do nagrania należy załączyć w treści e-maila wraz ze zgłoszeniem.


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Jak się zgłosić do udziału w Konkursie?
Termin zgłoszeń minął - zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu!

1.Zgłoszenie uczestnictwa następuje w wyniku przesłania drogą mailową:


2. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2023 r. drogą mailową na adres: virtuosokonkurs@gmail.com


3. Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie musi dokonać wpłaty (wykorzystywanej na cele statutowe Fundacji) w wysokości:

120 zł – kategoria A, B, C,

220 zł – kategoria D (zespół kameralny - niezależnie od liczby osób).


4. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury „Aulos” zgodnie z poniższymi danymi:


nazwa banku: BNP Paribas

nr konta: 91 1750 0012 0000 0000 3304 2485   

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko Uczestnika 

(w przypadku zespołu kameralnego – należy wpisać imię i nazwisko przedstawiciela zespołu – zgodnie z danymi wpisanymi w Formularzu Zgłoszenia)


W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem e-mail: virtuosokonkurs@gmail.com

Nagrody


Regulamin Konkursu

POBIERZ
(uaktualniony 04.04.2023 w zakresie, o jakim mowa w aktualnościach)

Jury Konkursu

Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia VIRTUOSO!:


dr Szymon Stec - Dyrektor Konkursu

dr Mirosław Pachowicz - przewodniczący Jury

dr Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska

dr Michał Marcol

dr Ying Han (Chiny)

Triin Ruubel-Lilleberg (Estonia) - honorowy członek Jury

prof. Leonid Grin (USA) - honorowy członek Jury

więcej

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy można pobrać poniżej. Należy go czytelnie wypełnić i pamiętać o podpisaniu zgód i oświadczeń.

POBIERZ


Patronat Honorowy

Patronat Honorowy nad I Ogólnopolskim Konkursem Instrumentalnym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia VIRTUOSO! sprawuje Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.Partnerzy Konkursu

Partnerem Medialnym Konkursu jest Polskie Centrum Informacji Muzycznej. Co więcej - POLMIC ufunduje Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora XX-XXI wieku!

Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest Partnerem organizowanego przez nas Konkursu. PWM ufunduje część nagród, przyczyni się do promocji Konkursu oraz nagrodzonych występów Laureatów.


Wspierają nas

Jest nam bardzo miło poinformować, że wspiera nas Chopin University Press - Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wydawnictwo ufunduje nagrody rzeczowe w postaci publikacji.

Kontakt

Sekretarz Konkursu:

dr Marcin Smoczyński
virtuosokonkurs@gmail.com
tel. +48 794 451 208

 

Sekretarz Konkursu:

Emilia Wierzbicka
virtuosokonkurs@gmail.com
tel. +48 794 451 208

 

Dyrektor Konkursu:

dr Szymon Stec
fundacja.aulos@gmail.com
tel. +48 794 451 208